TỦ MÁT - TỦ ĐÔNG

tủ đông mát 2 cánh
máy bia tươi để bàn
tủ bia khô tĩnh 2 bom 20l
Tủ bảo quan bia tươi 3 bom 20 l
Tủ bảo quản bia 4 keg